ทริปท่องเที่ยวขอพร 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ เมียนมาร์

ทัวร์พม่า ประเทศพม่ามีสถานที่ท่องเที่ยวโบราณแล้วก็ธรรมชาติล้นหลามอีกทั้งยังมีคราบเปื้อนอารยธรรมดั้งเดิม ซึ่งเราเป็นชาวไทยเป็นพุทธศาสนิกชนแน่ๆว่าเมื่อไปถึงพม่าต้องไปสักการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมียนมาร์แน่นอน ประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆพวกเราการไปเที่ยวเพียงแค่ไม่กี่วันก็สามารถไม่ได้ทำยาก รายจ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกิน การอยู่ การเที่ยว ก็เสียไม่มากมายอีกด้วย หากพร้อมแล้วเราเริ่มท่องเที่ยวที่แรกกันก่อนเลยดียิ่งกว่า
1. เทวดาทันใจ ทัวร์พม่า หรือ นัตโบโบจี
(Nat BoBo Gyi)
มีความเชื่อกันว่าถ้าเกิดไปขอพรแล้วจะไปถึงเป้าหมายในเวลาอันเร็ว เพราะเหตุว่าแบบงี้เทวดาทันใจก็เลยมีคนมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก และเรียกว่าเทพทันใจแทนชื่อจริงเรื่องก็คือ นัตโบโบจี ใครอยากจะมาสักการะหรือมาขอพรเพื่อให้สมปรารถนาแล้วละก็เทพทันใจเลยคะ รับประกันว่าทันใจเช่นชื่อแน่ๆ
2. มหาเจดีย์ชเวดากอง
(shwedagonpagoda)
เป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่ามาตั้งแต่โบราณจนกระทั่งขณะนี้ ทั้งยังเป็นศูนย์รวมความเชื่อของชาวเมียนมาร์อีกด้วย ตรงนี้ก็จะมีฝรั่งมากพากันท่องเที่ยวชมและมานมัสการอย่างไม่ขาดสาย ตามที่เขาพูดกันว่าทองที่ใช้เพื่อสำหรับการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมมหาเจดีย์ที่นี้ มีจำนวนมากเป็นอันมากกว่าทองที่เก็บอยู่ในธนาคารแห่งชาติของอังกฤษอีก ต้องบอกเลยว่าเป็นมหาเจดีย์ที่มีความสวยงามไม่ว่าจะตรงเวลากลางวันหรือตอนกลางคืน ก็ต่างมีความน่าเลื่อมใสไม่แพ้กัน
3. พระบรมธาตุไจที่โย่
(Kyaiktiyo Pagoda)
คนไทยมักจะเรียกพระบรมธาตุแห่งนี้ว่าพระบรมสารีริกธาตุอินทร์แขวน เป็นเจดีย์จาริกแสวงบุญของชาวพุทธ แล้วยังเป็นที่ติดตั้งพระเกศาธาตุของพระโคตมพระพุทธ ตั้งอยู่รอบๆผาชันบนยอดเขาไจที่โย่ อย่างล่อแหลม เป็นเจดีย์ที่ประหลาดมากมายเพราะว่าเสมือนจะร่วงแม้กระนั้นก็ไม่ยินยอมตกลงมา เกือบลืมบอกไปที่นี่เขาไม่อนุญาตให้สตรีเข้าไปภายในรอบๆพระบรมสารีริกธาตุ แม้กระนั้นสามารถเข้าออกพอดีระเบียงภายนอกแล้วก็ลานข้างล่างของหินได้
4. พระเจดีย์ชเวสิกอง
(Shwe Zi Gon Pagoda)
เจดีย์แห่งนี้มีความหมายว่าเจดีย์ทองที่ความมีชัย เป็นศิลปะที่เด่นงามโดยทองที่มีสีแพรวพราวของตัวเจดีย์ ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ที่เป็นผู้เก็บชนชาติเมียนมาร์ให้มั่นคงรุ่งเรืองเดียวกันรวมทั้งชาวมอญด้วย องค์เจดีย์ก็เลยได้รับอิทธิพลมาจากชาวมอญรวมทั้งข้างในเจดีย์ยังใส่พระธาตุสำคัญ 3 ส่วนหมายถึงพระเขี้ยวแก้ว ทัวร์พม่า ที่กษัตริย์ที่ศรีลังกาได้เอามามอบ ตรงนี้สร้างเจดีย์ขึ้นมานั้นก็เพราะเหตุว่าได้เชิญพระเขี้ยวแก้วลงมาจากลังกาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าช้างเผือกย่อเข่าลงที่ไหนจะสร้างเจดีย์ไว้ตรงนั้น จึงเปลี่ยนเป็นสถานที่ตั้งของเจดีย์ชเวดากองมาจนถึงทุกวันนี้นี่เอง
5. วัดอนันดา
(Ananda Pagoda)
เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกามมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุมเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านแผนผังก็จะราวกับไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งถัดมาเจดีย์แห่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมของเมียนมาร์ยุคต้นหอมพูกาม สิ่งที่น่าสนใจของวิหารแห่งนี้เลยก็คือช่างได้ทำการฉายแสงสว่างเข้าไปในวิหารเฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน